Likepersoner

likepersoner

Likepersoner er et lavterskeltilbud fra VCFS-foreningen. Likepersonene er selv medlemmer i foreningen, og er tilgjengelige for mennesker som trenger råd og veiledning i forhold til diagnosen og aspektene som følger med en slik diagnose. De er der for både for å besvare spørsmål og dersom du kun trenger noen som vil lytte.

 

VCFS-foreningens likepersoner har alle barn med diagnosen selv, og har derfor gode forutsetninger for å forstå de ulike spørsmålene som dukker opp underveis.

 

Siden symptomene på VCFS er så varierende, og fordi utfordringene er så ulike i forhold til alder (og tidvis også bosted), er det spesifisert hvilke hovedutfordringer de ulike likepersonene har mest kjennskap til, samt alder på barna og bosted.

 

Det er viktig å spesifisere at likepersonene ikke er fagpersoner, men «erfaringseksperter». De kjenner til hverandre, og kan henvise til andre likepersoner dersom de føler at andre kan svare bedre på spørsmålene enn de selv.

 

Likepersonene har taushetsplikt, samtalene vil være konfidensielle med mindre noe annet blir avtalt mellom likepersonen og den som tar kontakt.